Deep Ocean: Het realiseren van maximaal bedrijfspotentieel (Deel 2)

Volgende week verschijnt mijn nieuwe boek 'Karmanomics, wat bedrijven van het boeddhisme kunnen leren'. Lees hier deel 2 van de voorpublicatie van het hoofdstuk over 'Deep Ocean'. 

Wat kenmerkt bedrijven die hun oceaanbodem hebben bereikt?

Deep Ocean creëert bewuste mensen, en bewuste mensen creëren bewuste bedrijven. Een diepe bedrijfsvoering is dus een bewuste bedrijfsvoering. Dit is het erfgoed van de spirituele econoom Fred Kofman. In zijn boek ‘Bewust In Zaken, de waarde van bezielend ondernemerschap’ omschrijft hij de contouren van het zelfverwezenlijkende werk dat bewuste bedrijven kenmerkt: ‘Zelfverwezenlijkend werk reikt uit boven het ego doordat het mensen bevrijdt van een exclusieve preoccupatie met zichzelf. Degenen die omwille van een transcendente visie werken, hun waarden in acht nemen door middel van deugdzaam gedrag, bereiken een persoonlijke transcendentie vergelijkbaar met wat in het Oosten ‘verlichting’ wordt genoemd – maar dan langs een weg die veel meer overeenkomt met de westerse cultuur.’ Wie werkt vanuit zijn of haar allerdiepste drijfveren, werkt dus vanuit zijn of haar Boeddhanatuur; wie werkt vanuit zijn of haar Boeddhanatuur werkt vanuit hogere doelen en het grotere geheel. Het zorgt voor een aantal herkenbare karakteristieken:

- de bedrijfsvoering vindt expliciet van binnen naar buiten plaats; het is gericht op het mobiliseren van interne kracht in plaats van het manipuleren van externe macht

- de bedrijfsvoering is meedogend; het bedrijf is gestoeld op het stakeholders principe in plaats van het shareholders principe; het bedrijf opereert niet geïsoleerd – in de markt - maar geïntegreerd - in de maatschappij

- het bedrijf – het zakelijke - is geen doel op zich maar een middel tot persoonlijke zingeving en maatschappelijke betekenisgeving

- het succes van het bedrijf wordt niet alleen afgemeten aan het financiële resultaat (profit) maar ook aan het persoonlijke resultaat (potential) en het maatschappelijke resultaat (prosperity)

- de bedrijfsvoering is niet lucratief maar constructief; geld is niet het einddoel maar geluk

- het menselijke aspect speelt de hoofdrol; het draait niet om presteren maar om realiseren; het draait niet om transacties maar relaties; er is geen sprake van business to consumer of business to business, maar van people tot people

- het zijn ‘wij-bedrijven’ waarin maximale verbondenheid, solidariteit en eenheid heerst; de organisatie is via het netwerkprincipe georganiseerd in plaats van via het hiërarchieprincipe

- het bedrijf floreert; er is grote stakeholders satisfactie; de medewerkers zijn bevlogen, de klanten zijn bevredigd, de leveranciers en verkopers zijn betrokken, de gemeenschap voelt zich eerlijk behandeld

Hoe werkt Deep Ocean?

De Deep Ocean strategie vraagt een individueel-collectief bewustwordingproces wat ik Cheerleadership noem. Deze vorm van zelfmanagement – of eigenlijk zelfbevrijding - focust op het leiding geven aan jezelf, en richt zich op het beëindigen van lijden veroorzakende onwetendheid en illusie. Het principe is simpel: wie leiding kan geven aan zichzelf en zijn of haar eigen geluk, kan leiding geven aan anderen en het geluk van anderen.

Het Cheerleadership-proces wordt gekenmerkt door twee deelprocessen:

I) Van: onbewust      ->        Naar: bewust

II) Van: onvaardig      ->        Naar: vaardig

Kort samengevat draait het proces om het 1) inzien van wat vaardig en onvaardig is, het 2) afleren van wat onvaardig is, en het 3) aanleren van wat vaardig is. Het focust op de transformatie van wat in het boeddhisme ‘De Die Vergiften’ wordt genoemd; de perpetuum mobile van lijden. De samsarische werking van ‘De Drie Vergiften’ is prachtig weergegeven in het Levensrad – de Tibetaanse visualisering van het hoe, wat en waarom van Karma - door een afbeelding van een haan – symbool voor aversie - een varken – symbool voor onwetendheid - en een slang – symbool voor begeerte - die elkaars staart in de bek houden. Willen we onszelf bevrijden, dan moeten we de rondgang en vergiftiging beëindigen door onwetendheid om te zetten in wijsheid, haat om te zetten in liefdevolle vriendelijkheid en begeerte om te zetten in vrijgevigheid. Dit proces, wat in teken staat van diep naar jezelf luisteren en kijken, wat ook wel met de term mindfulness wordt aangeduid, focust zich op het onderscheiden van de cruciale verschillen tussen doen (gedrag), voelen (gevoelens), denken (gedachten) en zijn (geest), en hun onderlinge afhankelijkheid.

Dat wat we doen komt voort uit hoe we ons voelen, wat we denken en hoe we zijn. Tussen gedrag, gevoelens, gedachten en geest zitten ruimtes waarin we – constructief - kunnen interveniëren. We zijn niet wie of wat we denken. We hoeven niet alles wat we denken ook te doen. We kunnen – met bewustzijn en vaardigheid – ontdekken wie we ten diepste zijn, en vervolgens de geest trainen om constructievere gedachten te ontwikkelen die vervolgens kunnen en zullen resulteren in constructief gedrag.

Het uiteindelijke doel van het Cheerleadership proces, is het bewerkstelligen van de drie-eenheid: maximale realiteitszin (een wijs hoofd), maximaal inlevingsvermogen (een warm hart) en maximale scheppingskracht (werkende handen), die kenmerkend is voor iemand die congruent is met zijn of haar Boeddhanatuur.

Personen met een wijs hoofd, warm hart en werkende handen geven maximaal leiding aan zichzelf en hebben daarmee de – inclusieve en alter intentionele - kwaliteit en capaciteit om maximaal welzijn te veroorzaken op microniveau: het persoonlijke domein, op macroniveau: het zakelijke domein en op meganiveau: het maatschappelijke domein. 

Reacties   

 
#2 voorbeeldenkees k 17-10-2011 08:02
ha die boudewijn, die zijn er zeker. zo geeft google mindfulness een prominente plek in de interne bedrijfsvoering dmv het Search Inside Yourself programma, en heeft Zappos haar grote succes -volgens eigen zeggen- te danken aan het Delivering Happiness programma
Citeer
 
 
#1 Bedrijven & wijsheidBoudewijn de Vries 16-10-2011 22:10
Hoi Kees, dank voor deze preview. Waar ik het uiteraard helemaal mee eens ben. Mooi, goed en helder beschreven. Zijn er bedrijven te noemen die zo opereren of zo willen zijn en deze principes omarmen?

Groeten, Boudewijn
Citeer
 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen